RPH

Tarikh/ Hari:                                                            Masa  :           7.45 – 8.20                                       Kelas      :          4 Bakawali                                           Bil. Pelajar :   43 orang                               
 M/ Pel     :          Bahasa Melayu                                                                      
Tajuk      :          Keluarga bahagia    

Objektif :        Pada akhir pembelajaran murid akan dapat:
1.    Mengetahui kata panggilan untuk bapa / ibu saudara.
2.    Menyenaraikan panggilan bapa / ibu saudara ( Mak Long/Pak Long)
3.   Membuat ayat perintah, larangan, dan ayat seru yang sering disebut di
      rumah.

Pengetahuan Sedia Ada :  Murid mengetahui setiap orang ada keluarga sendiri.

Konsep : Konsep kekeluargaan dan istilah panggilan dalam keluarga.

Bahan :    1. Lagu “Keluarga bahagia”
                 2. Gambar Keluarga
                 3. Kad perkataan
                 4. Lembaran kerja

Nilai :       1. Bekerjasama dalam setiap tugasan yang diberi.
                 2. Murid menggunakan bahasa sopan dalam perbualan.

Kemahiran : 1. Menyenaraikan ayat perintah yang biasa digunakan di rumah
                      2. Membina 5 ayat perintah daripada kata perintah yang disenaraikan.


Langkah/Masa
Isi Pelajaran
Aktiviti Pengajaran Pembelajaran
Catatan
Aktiviti Guru
Aktiviti Murid
Set Induksi
Lagu ”Keluarga Bahagia

Gambar tunggal
Keluarga bahagia
1. Guru menyoal murid berdasarkan lagu yang diperdengarkan.2. Mencungkil idea murid dengan menyoal
berpandukan gambar tunggal
sebuah keluarga yang ditunjukkan oleh guru di depan kelas.
1.  Murid yang mengetahui lagu tersebut menyanyi bersama dengan iringan radio.

2.  Murid memberi respon terhadap soalan yang diberikan oleh guru.

3.  Murid berasa seronok dengan pengetahuan sedia ada mereka
Teknik:
Penyoalan secara kelas tentang lagu dan gambar keluarga

C0ntoh:
1.  Berapa orang ahli keluarga yang terdapat dalam gambar ini?


Perkembangan
1
(20 minit)


Lisan:
Perbualan 2 orang murid tentang ahli keluarga mereka.

Panggilan gelaran ahli keluarga:
Pak Long
Mak Long
Pak Ngah
Mak Usu

1.  Guru menunjukkan petikan cerita ”Keluarga Bahagia” dalam buku teks
2.  Guru meminta 2 orang murid ke depan untuk melakonkan dialog yang terdapat dalam teks.

3.  Guru meminta murid berbincang tentang keluarga masing-masing.
Debriefing:
Murid yang telah menguasai maju ke fasa applikasi sementara yang masih keliru diberi penerangan oleh guru dalam kumpulan kecil.


1.  Murid membaca petikan secara senyap.
2.  2 orang murid melakonkan dialog.
3.  Murid dibahagikan kepada 2 kumpulan.
4.  Murid diminta berbincang dan berlatih dalam kumpulan untuk berbual di depan

kelas.

5.  Murid mempersembahkan perbualan mereka di depan kelas.

Aktiviti Pemulihan:
Murid yang lemah diberi penerangan dalam kumpulan yang kecil dan diminta menonton perbualan rakan mereka di depan kelas.

Strategi / Teknik:
Simulasi-perbualan latar belakang keluarga masing-masing.

Nilai murni:
Kerjasama dalam kumpulan sewaktu perbincangan.

Perkembangan
2
(20 minit)


1.  Contoh Ayat Perintah:
Usah pergi ke sungai yang dalam airnya.

1.  Guru menunjukkan contoh Ayat Perintah.
2.Guru meminta murid membina 5 atau lebih ayat perintah yang selalu digunakan di

rumah.
3. Guru meminta murid menjawab teguran dengan sopan.

1.  Murid membina ayat berdasarkan perkataan yang ditunjukkan dalam kumpulan.
2.  Murid membaca ayat yang mereka bina.
3.  Murid memberi jawapan bagi setiap

teguran.


Strategi:
Perbincangan dalam kumpulan diikuti persembahan dapatan hasil pembelajaran.

Penutup
(10 minit)


Peranan setiap ahli keluarga untuk mewujudkan keluarga bahagia.
Anak-patuh peraturan.
Kerjasama di rumah
Sikap tolak ansur.

1. Kuiz pendek dengan mengisi tempat kosong dengan jawapan yang betul.
2.Guru menyelesaikan masalah kekeliruan murid.
3.Guru meminta
murid membuat ayat berpandukan perkataan yang diberi ke dalam buku tulis.

1.  Murid menjawab soalan yang diberikan di dalam lembaran kerja.
2. Murid membacakan jawapan mereka.
3.  Murid membuat ayat di dalam buku tulis.

Strategi:
Penyoalan keseluruhan kelas menggunakan lembaran kerja.


Refleksi :

1 comment:

  1. Rph yang jelas dan lengkap. Terima ksih atas perkongsian ini.

    ReplyDelete